Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
ul. Jagiellońska 34
03-719 Warszawa

E-rejestracja dostępna pod adresem : https://e-rejestracja.szpzlo.plPostępowania:
____________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.01.2019 r. na:
DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW
do Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznego przy ul. B. Sawinkowa 5a w Warszawie
(nr sprawy 02/2019)

Ogłoszenie o zamówieniu
OFERTA
Formularz asortymentowo-cenowy
Projekt umowy
(dodano 08.01.2019)

Pytania i odpowiedzi do postępowania 02/2019 (dodano 10.01.2019)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (dodano 17.01.2019)

____________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.01.2019 r. na:
ZARZĄDZANIE I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROJEKTU
(nr sprawy 01/2019)

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz asortymentowo-cenowy
Istotne postanowienia umowy
(dodano 10.01.2019)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (dodano 16.01.2019)

____________________________________________________________________________________________________________


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.12.2018 r.
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
(nr sprawy 30/ZP/2018)

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
(dodano 16.01.2019)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30/ZP/2018 (dodano 27.12.2018)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30/ZP/2018 (dodano 04.01.2019)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30/ZP/2018 (dodano 10.01.2019)

Pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego (dodano 16.01.2019)

____________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW
do Centrum Diagnostyczno-Specjalistycznego przy ul. B. Sawinkowa 5a w Warszawie
(nr sprawy 28/ZP/2018)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (dodano 09.01.2019)

____________________________________________________________________________________________________________